عصب افطاری سفرهای کردستان سفره افطاری ضیافت الهی

عصب: افطاری سفرهای کردستان سفره افطاری ضیافت الهی بقاع متبرکه مناطق محروم کردستان

گت بلاگز اخبار اجتماعی تقلبی که حکم اعدام دارد

یک مسئول شرکت غذا و دارو راجع به نوعی تقلب در فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی که حکم اعدام دارد، توضیح داد.

تقلبی که حکم اعدام دارد

تقلبی که حکم اعدام دارد

عبارات مهم : اعدام

یک مسئول شرکت غذا و دارو راجع به نوعی تقلب در فرآورده های آرایشی و بهداشتی که حکم اعدام دارد، توضیح داد.

به گزارش تسنیم، شهریار اسلامی تبار ــ مدیر کل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی شرکت غذا و دارو اظهار داشت: قانون جهت سلامت مردم اهمیت بسیار زیادی قائل است و مرتکب شونده به هریک از اعمال مغایر با آن را به مشکل مجازات می کند.

تقلبی که حکم اعدام دارد

وی با اشاره به بازدارندگی از تخلف به عنوان نشانه غایی تدوین قوانین ادامه داد: قانون راجع به فرآورده ها و مواد آرایشی و بهداشتی، رعایت ضوابط یا فرمول ثبت شده است را الزام کرده است تا در فرآورده های مذکور جهت مثال رنگ، اسانس و سایر مواد اضافی غیرمجاز به کار برده نشود.

اسلامی تبار تأکید کرد: اگر تخطی از ضوابط موجب بیماری مصرف کننده یا آسیبی به وی شود که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد؛ مجازات مرتکب شونده آن 6 ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد بود.

یک مسئول شرکت غذا و دارو راجع به نوعی تقلب در فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی که حکم اعدام دارد، توضیح داد.

وی راجع به مدت معالجه ای که در پی آسیب و بیماری ناشی از تخلف به وجود آمده ای که بیش از یک ماه باشد، افزود: این مجازات می تواند مشمول بر یک تا سه سال حبس تأدیبی شود.

اسلامی تبار به مجازات تولیدکننده مواد بهداشتی یا آرایشی ای که موجب نقص قشنگی یا کراهت منظر شود نیز اشاره و تصریح کرد: مجازات با توجه به میزان نقص یا کراهت یک تا سه سال حبس تأدیبی است که اگر این فرآورده ها موجب نقص یکی از اعضاء مصرف کننده شوند نیز بین سه تا 10 سال مجازات حبس با اعمال شاقه در انتظار فرد خاطی خواهد بود.

مدیر کل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی شرکت غذا و دارو به تولیدکنندگان محصولات زیرپله ای و غیرمجاز به خاص آنهایی که ناآگاهانه و سهوی قدم در این راه گذاشته و معمولاً هم از توصیه های مشفقانه سرسری می گذرند، هشدار داد: اگر مواد آرایشی و بهداشتی ساخته شده است به علت عدم رعایت ضوابط تولید منجر به فوت مصرف کننده ای شود نباید تردید داشته باشند که اشد مجازات و اعدام سرنوشتی است که جهت آنان رقم خواهد خورد.

تقلبی که حکم اعدام دارد

واژه های کلیدی: اعدام | اسلامی | مجازات | بهداشتی | آرایشی و بهداشتی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog