عصب افطاری سفرهای کردستان سفره افطاری ضیافت الهی

عصب: افطاری سفرهای کردستان سفره افطاری ضیافت الهی بقاع متبرکه مناطق محروم کردستان

گت بلاگز اخبار اجتماعی حصارکشی سی‌وسه پل تایید شد

طرح جدیدی که جهت حصارکشی سی‌وسه پل ارائه و در شورای عالی میراث فرهنگی استان به تایید رسیده هست، تا پیش از نوروز 97 اجرا خواهد شد.

حصارکشی سی‌وسه پل تایید شد

حصارکشی سی وسه پل تایید شد

عبارات مهم : تاریخی

طرح جدیدی که جهت حصارکشی سی وسه پل ارائه و در شورای عالی میراث فرهنگی استان به تایید رسیده هست، تا پیش از نوروز 97 اجرا خواهد شد.

به گزارش ایسنا، این خبرگزاری به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشان می دهد بعد از کش مکش های فراوان در رابطه با طرح های حصارکشی سی وسه پل، که نماد و مظهر شهرموزه اصفهان هست، طرح جدیدی از سوی کارشناسان میراث در اصفهان ارائه شده است و بعد از تایید، مراحل اجرایی آن شروع می شود.

‏”طرح ایجاد حصارهای سی و سه پل تایید شده است است و در مرحله اجرا قرار دارد. این طرح قبل از نوروز 97 اجرایی خواهد شد و با حداقل مداخله با سی و سه پل راه اندازی می شود که به ظاهر پل نیز آسیبی نخواهد زد” این را علی محمد فصیحی، مسئول پایش پل های تاریخی استان اصفهان به خبرنگار ایسنا می گوید و ادامه می دهد “طراحی این حصار به صورت کابلی هست، کم ترین جلوه بصری و بیش ترین حفاظت را خواهد داشت و با حالت ارتجاعی خود حتی در اثر برخورد، افراد را به عقب پرت می کند.”

حصارکشی سی‌وسه پل تایید شد

به گزارش ایسنا چندی پیش سقوط یک کودک، بحث حصارکشی این پل تاریخی را مطرح کرده و سقوط مجدد یک نوجوان که در حال سلفی گرفتن از پل، پرت شده است بود توجه مدیران را بیش از پیش به این مساله معطوف کرده بود.

پس از حوادث رخ داده شهرداری اصفهان و اداره کل میراث فرهنگی استان تصمیم به ایجاد حصار در دهانه های این پل گرفته و طرحی را نیز که از حصارهای کاخ چهلستون الهام گرفته بود، اجرا کردند که با مخالفت جدی میراث دوستان به خاطر آسیبی که به منظر پل وارد می کرد، رو به رو شده است بود.

طرح جدیدی که جهت حصارکشی سی‌وسه پل ارائه و در شورای عالی میراث فرهنگی استان به تایید رسیده هست، تا پیش از نوروز 97 اجرا خواهد شد.

با این حال شورای فنی میراث فرهنگی اصفهان بر لزوم اجرای این طرح اصرار دارد. اجرای این طرح با همکاری شهرداری و شرکت میراث فرهنگی استان انجام خواهد شد. این در حالی است که میزان و شیوه مداخله در بناهای تاریخی که باید با نیاز و الزامات روز وفق داده شوند نه تنها در کشور عزیزمان ایران بلکه همواره در همه کشورهای دنیا مورد بحث کارشناسان است.

به هر روی عرصه های شهری ناچار به پذیرش بعضی تغییرات در طول وقت هستند. ولی همواره این تغییرات باید پیش از اجرا و تصویب در معرض نظرسنجی عمومی و تخصصی قرار گیرد تا بعد از اجرا نه تنها با قهر شهروندان رو به رو نشود، بلکه همکاری شهروندان را به همراه داشته باشد.

حصارکشی سی‌وسه پل تایید شد

واژه های کلیدی: تاریخی | اصفهان | میراث فرهنگی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog