عصب افطاری سفرهای کردستان سفره افطاری ضیافت الهی

عصب: افطاری سفرهای کردستان سفره افطاری ضیافت الهی بقاع متبرکه مناطق محروم کردستان

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی مغز زنان فعال تر از مردان است

یافته های یک مطالعه نشان می دهد که بسیاری از بخش های مغز زنان به خاص قشر قدامی مخ فعال تر از مغز مردان است.

مغز زنان فعال تر از مردان است

مغز زنان فعال تر از مردان است

عبارات مهم : مردان

یافته های یک مطالعه نشان می دهد که بسیاری از بخش های مغز زنان به خاص قشر قدامی مخ فعال تر از مغز مردان است.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری انگلیسی مدیکال نیوز تودی، این یافته حاصل مطالعه محققان کلینیک امن در شهر نیوپورت ایالت کالیفرنیا است که بررسی های برگرفته از 46 هزار و 34 تصویر اسپکت (مقطع نگاری رایانه ای تک فوتونی) دریافتی از 9 کلینیک متفاوت را مقایسه کردند. این مقایسه با نشانه تعیین کمیت تفاوت ها بین مغز زنان و مردان انجام و در نشریه بیماری آلزایمر منتشر شد.

مغز زنان فعال تر از مردان است

دانیل امن روانپزشک و محقق ارشد این مطالعه می گوید: این مطالعه جهت درک تفاوت های مغزی با مبنای جنسیتی بسیار مهم هست. تفاوت های قابل تبدیل به کمیت که بین زنان و مردان یافتیم از این جهت مهم هستند که به درک مخاطرات اختلالات مغزی مانند بیماری آلزایمر بر مبنای جنسیت کمک می کنند. استفاده از ابزارهای تصویربرداری عصبی کاربردی؛ مانند تصویرهای اسپکت جهت رسیدن به داروهای درمان بیماری های مغزی بسیار مهم است.

بر اساس این گزارش، مغز زنان در بخش های بیشتری فعال تر از مردان بود، به خاص در قسمت قشر قدامی مخ که وظیفه تمرکز و کنترل ضربان قلب را در دست دارد؛ همچنین بخش های احساسی مغز که حالات معنوی و احساسات آنجا درک می شود. در عوض مراکز بینایی و هماهنگی در مغز در مردان نیرومند تر هستند.

یافته های یک مطالعه نشان می دهد که بسیاری از بخش های مغز زنان به خاص قشر قدامی مخ فعال تر از مغز مردان است.

تصویربرداری اسپکت می تواند پرفیوژن خون (گردش خون) را در مغز اندازه بگیرد. تصویر به دست آمده از شرکت کنندگان در تحقیق در حال استراحت یا انجام مهارت های شناختی متفاوت نشان دهنده اوضاع جریان خون آنها در مناطق گوناگون هست. شرکت کنندگان مشمول بر 119 داوطلب بزرگسال سالم و 26 هزار و 683 فرد در شرایط گوناگون روانشناختی مانند آسیب مغزی، اختلالات دوقطبی، اختلالات معنوی و روانی، شیزوفرنی یا کم کردن توجه و اختلال بیش فعالی بوده اند. در مجموع 128 منطقه مغزی در این افراد حین انجام مهارت های نیازمند توجه مورد بررسی قرار گرفت.

درک تفاوت ها از این جهت اهمیت دارد که اختلالات مغزی به اشکال گوناگونی بر زنان و مردان تاثیر می گذارد. آمار مبتلا شدن به آلزایمر، افسردگی (که خود منشا آلزایمر است) در زنان زیاد و میزان مبتلا شدن به اختلال کم توجهی/بیش فعالی، پرسشها مرتبط با رفتار، تا 1400 درصد در مردان زیاد است.

جرج پری سردبیر نشریه بیماری آلزایمر و استاد برجسته کالج علوم دانشگاه تگزاس در سن آنتونیو می گوید: تعیین مبنای ساختاری و روانشناختی تفاوت جنسیتی در کارکرد مغز به آشنایی بهتر بیماری و درک بیماران کمک می کند.

مغز زنان فعال تر از مردان است

یافته های مطالعه در مورد جریان خون زیاد در لوب پیشانی یا قدامی مغز در زنان در مقایسه با مردان می تواند توضیح دهد آیا زنان توانایی بیشتری در زمینه های همکاری، خودکنترلی، بینش، همدلی و نگرانی مثبت از خود نشان می دهند. این مطالعه همچنین نشان می دهد جریان خون زیاد در مناطق کناره ای مغز زنان می تواند تا حدی علت آسیب پذیری زیاد آنها را نسبت به افسردگی، بیخوابی، اختلات تغذیه و اضطراب بیان کند.

واژه های کلیدی: مردان | بیماری | مطالعه | آلزایمر | آلزایمر | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog